FCI Standard

CAVALIER KING CHARLES SPANIEL


Oprindelsesland: Storbritannien


Anvendelse:  Selskabshund.


Klassifikation:


FCI Gruppe 9 (Selskabshunde og dværghunde),

   

Helhedsindtryk:

Livlig, graciøs og meget harmonisk, med et blidt udtryk.

Temperament:  Sporty, hengiven og absolut frygtløs. Munter og venlig,

ikke aggressiv. Ingen tendens i

retning af nervøsitet.


Hoved:

 

Skalle : Næsten flad mellem ørerne.

Stop :  Ikke for markeret.

Næse : Næseborene sorte og veludviklede, uden kødfarvede pletter.

Næseparti : Længden fra basis til næsespidsen  knapt 4 cm (ca 1.5 ins). Gradvis smallere udefter.

Partiet under øjnene er godt udfyldt. Tendens til spinkelt, spidst næseparti er uønsket.

Læber : Veludviklede, ikke hængende.

Kæber, bid : Stærke kæber med perfekt, regelmæssigt og komplet saksebid, dvs at de øverste

tænder tæt overlapper de nederste, og at biddet ligger vinkelret på kæberne.

Øjne:  Store, mørke og runde, men ikke fremstående. God afstand mellem øjnene.

Ører:  Lange, højt ansatte og med rigeligt behæng.

Hals:  Af moderat længde, let buet.


Krop: 


Ryg :  Lige.

Lænd :  Kort lændeparti.

Bryst :  Moderat. Godt hvælvede ribben.


Hale:  Halens længde skal være i harmoni med kroppen. Den er velansat og bæres muntert,

men aldrig meget over ryglinien. Kupering er valgfri, men der må aldrig fjernes mere

end 1/3 af længden. (NB! Kupering er forbudt i Danmark)


Lemmer:

 

Forpart:  Lige forben med moderat benstamme.

Skuldre : Godt tilbagelagte.

Bagpart:  Bagbenene har moderat benstamme.

Knæled : Velvinklede.

Haseled : Ingen tendens til kohaser eller hjulben.

Poter:  Kompakte, med fyldige trædepuder og godt behårede.

Bevægelse:  Fri og elegant bevægelse med masser af fremdrift fra bagparten. For- og bagben føres

parallelt, set både forfra og bagfra.


Pels: 


Hårlag : Langt, silkeagtigt og uden krøl. Let bølget pels er tilladt. Rigelige behæng. Skal fremstå

helt uden trimning.


Farve :  Anerkendte farver er:


Black and Tan : Ravnsort med tan-farvede aftegninger over øjnene, på kinderne,

indersiden af ørerne, på bryst og ben og på halens underside. Tan-farven skal

være ren og klar. Hvide aftegninger er uønskede.

Ruby : Ensfarvet varmt rød. Hvide aftegninger er uønskede.

Blenheim : Varmt kastaniebrune aftegninger på perlehvid bund, jævnt fordelt og

klart adskilt fra hinanden. Aftegningerne på hovedet skal være symmetriske og give

plads mellem ørerne til den meget værdsatte, ruderformede plet eller "spot" (et

træk, der er helt specielt for racen).

Tricolour : Sort og hvidt godt fordelt og klart adskilt, med tan-farvede aftegninger

over øjnene, på kinderne, på indersiden af ører og ben og på halens underside.

Enhver anden farve eller farvekombination er højst uønsket.Størrelse:  Vægt mellem 5.4 og 8 kg. Inden for disse vægtgrænser ønskes en lille og

smukt harmonisk hund.


Fejl:  Enhver afvigelse fra de foregående punkter betragtes som en fejl, hvis betydning for

bedømmelsen skal stå i nøje forhold til afvigelsens omfang.

Hunde, som tydeligt viser tegn på fysiske eller adfærdsmæssige abnormiteter, skal diskvalificeres.

Bemærk:  Hanhunde skal have to normalt udviklede testikler i pungen.


Dansk Kennel Klubs bemærkning:

Forhold, der påvirker en hunds sundhed negativt, betragtes som en alvorlig fejl


Cavalieren som race

Cavalier King Charles spaniel er en race, der er et resultat af at genskabe de oprindelige dværg spaniels.

Dværg spanielen var i mange hundrede år en meget populær race hos adlen og de kongelige i England, men da det blev på mode at have endnu mindre hunde, som mopsen, forsvandt racen næsten.


I 1920 udlovede en amerikaner en dusør på en hund af den gamle race. Der skulle gå lidt tid før racen igen kom på banen. Man skulle adskille den fra den mindre King Charles spaniel og man tilføjede derfor navnet Cavalier.


Cavalier king charles spanielen er en dejlig selskabs- og familiehund. Den har et venligt og blidt sind og er meget legesyg og i godt humør.

Så hvis du ønsker en race som er


  • den ideelle familiehund som er god til børn
  • en hund, der vil elske dig/jer betingelsesløst
  • en hund, der er nem at tage med på besøg hos familie og venner
  • en race som er kontaktsøgende og opmærksom
  • en fredelig hund, som er nem at have i en lejlighed
  • en aktiv hund, der også elsker at ligge i sofaen
  • en hund, der uden problemer kan lege med andre hunde, men som dog alligevel elsker sin egen race højest
  • en lille og hurtig hund, som kan bruges til lydighedstræning, agility og fuglejagt
  • en nem udstillingshund, som ikke kræver alt for megen skønhedspleje
  • en  hund som er smuk og charmerende at se på

Avlsrestriktioner

Cavalieren har følgende avlsrestriktioner


• Hjerteundersøgelse for endocardiose

 

• DNA test for EFS og CCS


Godkendte resultater for hjerte er:

Hjertemislyd og prolaps:


Mislyden gradueres på en skala fra 0 til 6.

Prolapsgrad gradueres på en skala fra 0 til 3.


Godkendt er:

mislyd 0 – med prolaps max 2

mislyd 1 – med prolaps max 2

mislyd 2 – med prolaps max 1

Når der skrives fx 0,1, så betyder det 0 mislyd og 1 i prolapsgrad, hvilket er et rigtig fint resultat.


Regler for EFS og CCS:

Curly Coat Syndrom (CCS): Afkom kan kun stambogsføres, såfremt begge forældre før parring har en officiel DNA-test for Curly Coat Syndrom.


Påvises Curly Coat Syndrom hos en Cavalier king charles spaniel, udelukkes denne fra videre avl.

Anlægsbærere for Curly Coat Syndrom må udelukkende parres med en hund, der er fri for Curly Coat Syndrom ved en DNA-test.

Hvis begge forældredyr er kendt Curly Coat Syndrom-fri ved en DNA-test, bortfalder testkravet for afkommet, som herefter registreres "Fri grundet forældrenes DNA-test".


Episodic Falling Syndrom (EFS): Afkom kan kun stambogsføres, såfremt begge forældre før parring har en officiel DNA-test for Episodic Falling Syndrom.

Påvises Episodic Falling Syndrom hos en Cavalier king charles spaniel, udelukkes denne fra videre avl.

Anlægsbærere for Episodic Falling Syndrom må udelukkende parres med en hund, der er fri for Episodic Falling Syndrom ved en DNA-test.

Hvis begge forældredyr er kendt Episodic Falling Syndrom-fri ved en DNA-test, bortfalder testkravet for afkommet, som herefter registreres "Fri grundet forældrenes DNA-test".

DNA-test for EFS og CCS gælder for livstid.

Viden om

Endocardiose (Hjerte)

Sygdommen endocardiose hedder mere præcist myxømatøs mitralklapsygdom. Det er en langsomt fremadskridende sygdom, som primært rammer den store hjerteklap i venstreside (mitralklappen). Den syge hjerteklap vil blive mere og mere deform og utæt med alderen, hvormed hjertets pumpefunktion gradvis vil blive forværret.


Ved hjerteskanning kan tidlige ændringer ses ved at hjerteklappen fortykkes og buer (prolaberer) ind i hjertets venstre forkammer, hvilket kaldes mitralprolaps. Senere i sygdomsforløbet bliver hjerteklappen utæt, hvilket dyrlægen vil kunne høre som en mislyd på hjertet. Endvidere kan størrelsen af klappens utæthed (blod som løber i den forkerte retning) bedømmes ved at bruge en hjerteskannings farve Doppler teknik, hvor utætheden angives som jet størrelse i %. I de fleste tilfælde vil hunden være uden andre kliniske tegn på sygdom, indtil nogle år efter mislyden er konstateret. Typiske kliniske tegn vil da være nedsat motionsevne, natteuro, hoste og åndenød.


De seneste års forskning har vist, at sygdommen har en høj grad af arvelighed. Derfor er der startet et avlsprogram i samarbejde med Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole (KVL), specialuddannede praktiserende dyrlæger, Dansk Kennel Klub (DKK) og Cavalier King Charles Klubben i Danmark, hvor hunde med tydelige tidlige tegn på sygdommen sorteres fra, inden de bliver brugt til avl. Hermed udelukkes de hunde fra avl med allerstørst risiko for at udvikle denne sygdom i en (alt) for tidlig alder.


Mislyd er en ”suselyd”, som dyrlægen kan høre med sit stetoskop, når mitralklappen er utæt. Mislyden gradueres fra 0 til 6. Grad 0 betyder, at dyrlægen ikke kan høre nogen mislyd. Grad 1 og 2 er milde utætheder, hvor grad 3 og 4 er mere alvorlige. Ved grad 5 og 6 er utætheden så kraftig, at den kan mærkes som en snurren, hvis hånden lægges på venstre side af brystkassen.


Uskyldige mislyde (= fysiologiske mislyde = uskyldige flow mislyde) er ”suselyde”, som kan høres, når hjerteklapperne ikke er utætte og menes derfor ikke at have noget med sygdommen at gøre. Oftest formodes uskyldige mislyde at være en følge af en hurtig blodgennemstrømning ud af hjertets hovedpulsåre (= aorta).


Mitralprolaps: Ordet prolaps betyder fremfald, i dette tilfælde fremfald af mitralklappen op imod venstre hjerteforkammer, når hjertet trækker sig sammen. På billederne fra hjerteskanningen kan graden af mitralprolaps måles i millimeter i forhold til en ret linie, som definerer grænsen mellem hjertets venstre forkammer og venstre hjertekammer. Mitralprolaps gradueres fra 0 til 3, hvor grad 0 er ingen mitralprolaps, grad 1 er mild mitralprolaps, grad 2 er moderat mitralprolaps og grad 3 er svær mitralprolaps. Undersøgelser har vist, at jo mere mitralprolaps unge hunde har, desto større risiko er der for, at de udvikler sygdommen i en tidlig alder.


Curly Coat /Dry Eye Syndrome (CCS) & Episodic Falling Syndrome (EFS)

Sygdommene Curly Coated Syndrome og Episodic Falling Syndrome kan påvises vha. en enkelt DNA test, der udføres som en svabprøve i mundhulen.

 

DNA testen giver svar på både Curly Coated Syndrome og Episodic Falling Syndrome

 

Sygdommene skyldes en genmutation. Begge sygdomme arves recessivt, dvs. for at have sygdommen, skal hvalpen / hunden have to syge gener. Med avlsrestriktionerne for disse to sygdomme, vil der kun fødes bærere, aldrig syge hvalpe. Bærere kan videregive sygdommen, men når ”avlspartneren” er fri, så vil ingen af hvalpe være syge.

 

Testen kan udføres, når hunden er 4 uger gammel. Er forældredyrene begge frie, bliver alle hvalpene også frie og de bliver automatisk registreret på hundeweb som frie.

 

Avlsrestriktionen for CCS og EFS

 

· Det er kun avlshunde, der behøver at blive testet.

· Frie hunde (ikke bærere) kan/må parres med bærere.

· Ved parring med udenlandske hunde kræves pt. ingen DNA test af den udenlandske hund.

· Fra 1. januar 2012: Avlsrestriktion - alle avlshunde testes.

· Avlsrestriktionen tages op til revurdering om 5 år, dvs. i 2016.

 

Statistik over mulige udfald ved parringer - gælder både for CCS og EFS

 

· fri x fri: alle hvalpe vil være fri - hvalpene skal således ikke testes.

· fri x bærer: 50 % bærer og 50 % fri

· fri x syg: alle hvalpe vil være bærere

· bærer x bærer: 25 % syge, 25 % fri og 50 % bærere

· bærer x syg: 50 % bærere og 50 % syge

· syg x syg: alle hvalpe vil være syge

 

Curly Coat / Dry Eye Syndrome (CCS)

 

Curly Coat /Dry Eye Syndrome (CCS) er en arvelig lidelse, der skyldes en genmutation.

 

I Danmark viser det sig, at udbredelsen af CCS er størst hos de brogede (blenheim og tricolour), men helfarvede kan også have de defekte gener.

 

Symptomerne på sygdommen kan variere fra milde til svære.

 

Eksempler på symptomer er:

 

- hvalpen trives som regel ikke

- krøllet / bølget fedtet pels – kan udvikle sig til alvorlige hudproblemer

- øjenproblemer, udtørring af øjne, øjensmerter, skader på hornhinden, inflammation

 

Hvalpen vil mistrives i en sådan grad, at den bør aflives. Både for dens egen skyld og for evt. hvalpekøberes skyld. En sådan hund vil kræve daglig intens omsorg med medicinske bade og drypning af øjne livet igennem.

 

Episodic Falling Syndrome (EFS)

 

Episodic Falling Syndrome (EFS) er en arvelig lidelse, der skyldes en genmutation. Sygdommen blev første gang beskrevet i 1960'erne. Sygdommen er beskrevet hos flere racer, her i blandt Cavalier King Charles Spaniel (CKCS), Skotsk Terrier, Bischon Frisé, Boxer, Dalmatiner og Shetland Sheepdog.

 

I Danmark viser det sig, at udbredelsen af EFS er størst hos de helfarvede (ruby og black and tan), men brogede kan også have de syge gener.

 

Symptomerne på sygdommen kan variere fra milde til svære.

 

Eksempler på symptomer er:

 

- let tab af balance- og/eller koordinationsevne

- stiv/stikkende gang

- krumning af ryggen

- krampe i kæbemuskulaturen

- spasmer/kramper i for - og/eller bagben

- problemer med at rejse sig

 

Symptomerne nævnt er blot eksempler. Der forekommer andre og fælles for dem alle er, at de ses i mildere eller sværere grad. Klassisk for EFS er, at hunden er ved bevidsthed under anfaldene og at hunden ikke umiddelbart er smertepåvirket.

 

Anfald kan udløses ved motion, ophidselse, stress eller varme, og de fleste hunde er stort set upåvirkede efter et anfald.

 

EFS viser sig typisk før 5 måneders alderen, men kan vise sig i alle aldre, forekommer hos begge køn og indenfor alle fire farvevarianter. Diagnosen EFS stilles ud fra en DNA test.

 

EFS kan i nogle tilfælde behandles med stoffer, der også bruges til dyr med epilepsi, men virkningen er ofte begrænset.


Syringomyeli (SM)

Hvad er syringomyeli:

Væskefyldte hulrum i rygmarven. Grunden er populært sagt, at kraniet er for lille til hjernen.

De første videnskabelige rapporter om problemet stammer fra 1997, fra såvel UK (England), Syd Afrika og Australien, næsten samtidig. Det første tilfælde i England var – set i bakspejlet i 1987. Så sygdommen er altså ikke en ny sygdom.

Det er særligt Cavalierer, der har sygdommen, men findes også hos andre små racer. Skyldes, at kraniet er blevet kortere.

Sygdommen forårsager smerte hos den ”ramte” hund.


Symptomer kan være:

Afbrudt søvn, hunden har svært ved at klare motion, smerter ved spring, kradser sig i nakke og øre området, særligt når den går, er ophidset, når man rører hunden, den får halsbånd på. Kradse symptomer kan dog også skyldes øre problemer. Det er ikke alle hunde med SM har symptomer. Det kommer an på, hvor udposningen er. Men en hund, der ikke har symptomer, kan få hvalpe med SM, hvalpe med smerter på grund af SM.

Mest almindelige kliniske tegn: Smerte, angst, aggression, kradsen (som selvfølgelig også kan skyldes andre ting.) Diagnosen fås ved MR skannning.

En cavalier med syringomyeli behøver dog bestemt ikke være aflivningsklar. Med vanddrivende medicin eller evt. smertestillende medicin kan hunden i nogle tilfælde leve i årevis.


Patella luksation (PL) (knæ)

Patellaluxation er betegnelsen for en tilstand, hvor knæskallen ikke længere ligger stabilt på sin plads. Den glider ud af sin normale stilling (luxerer). Knæskallen kan enten flyttes mod midten (medialt) eller til siden (lateralt). Patellaluxation bruges også, når knæskallen ligger på sin normale plads, men let kan forskydes til siden. Patellaluxation er betegnelsen for en tilstand, hvor knæskallen ikke længere ligger stabilt på sin plads. Den glider ud af sin normale stilling (luxerer). Knæskallen kan enten flyttes mod midten (medialt) eller til siden (lateralt). Patellaluxation bruges også, når knæskallen ligger på sin normale plads, men let kan forskydes til siden.


Symptomer

Løse knæskaller opdages tit, fordi hunden begynder at halte. Haltheden kan variere fra periodevis lidt halt til, at hunden overhovedet ikke støtter på benet. Ved undersøgelse er knæskallen enten udenfor sit leje eller som let kan flyttes ud af sit leje. Oftes er knæskallen på midtersiden af benet, men kan også være på ydersiden af benet. Lidelsen ses ofte på begge ben, men kan også ses kun på den ene ben.

Grad 0: Normal

Grad 1: Patella ligger på plads men kan luxeres (luxeres=flyttes fra normale position/beliggenhed) manuelt og vender spontant tilbage til normal position.

Grad 2: Patella kan let luxeres enten manuelt eller spontant. Forbliver hovedsageligt luxeret men kan reponeres (reponeres=bringes tilbage til normale position).

Grad 3: Patella er permanent luxeret og kan ikke reponeres.

Selvom at det ikke er et krav, har jeg alligevel valgt at, alle mine hunde undersøges for patella inden de indgår i avl.


Øjensygdomme

Selvom at det ikke er et krav at øjenlyse inden avl, har jeg alligevel valgt at øjenlyse alle mine hunde inden de indgår i avl og her er jeg særlig opmærksom på, om der påvises retinal dysplasi (RD) og katarakt (grå stær).